เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. สมาชิกต้องทำยอดเดิมพันหมุนเวียนให้ครบภายใน 30 วัน หากไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงใดๆ

2. โบนัสทุกโปรโมชั่นไม่สามารถโอนไปให้ผู้เล่นอื่นหรือบัญชีอื่นได้ และการให้หรือไม่ให้โบนัสนั้น ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางเราแต่เพียงผู้เดียว

3. ผู้เล่นสามารถรับโบนัสได้เพียงหนึ่งโบนัสเท่านั้น ไม่สามารถรับโบนัสซ้ำซ้อนในเวลาเดียวกันได้ ก่อนการเข้าร่วมโบนัสอื่นๆ ผู้เล่นจะต้องมั่นใจว่าได้ทำยอดเทิร์นโอเวอร์ครบตามที่กำหนดไว้ หรือทำตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นนั้นครบแล้ว

4. เดิมพันที่ถูกปฎิเสธ โมฆะ หรือเสมอ และคืนเงินจะไม่นำมานับรวมเป็นยอดเทิร์นโอเวอร์หรือยอดเดิมพันหมุนเวียน การเดิมพันตรงข้ามในนัดการแข่งขันเดียวกัน

  • การเดิมพันกีฬา บิลที่มีราคาน้ำต่ำกว่า 1.75 ในออดซ์เดซิมอลหรือ เทียบเท่าในออดซ์อื่นๆ จะไม่สามารถนำบิลนั้น มานับเป็นยอดเทิร์นโอเวอร์ได้ ส่วนการเดิมพันม้าแข่ง แข่งขันสุนัข และการแข่งรถม้า จะไม่นับเป็นยอดเทิร์นโอเวอร์เช่นกัน
  • การเดิมพันคาสิโน จะนับเฉพาะบิลของเกมส์ในหน้าคาสิโนสด (บาคาร่า ไฮโล ดราก้อนไทเกอร์ รูเร็ต เป็นต้น) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเกมส์โป๊กเกอร์ RNG มินิเกมส์ สล็อต หรือเกมส์อื่นๆ

5. หากมีการแจ้งถอนยอดเงินก่อนครบเงื่อนไขของยอดเทิร์นโอเวอร์ ทางเรามีสิทธิ์ในการปฎิเสธการถอนเงินของท่านได้

6. โบนัสจำเป็นต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 100 บาทหรือมากกว่าเท่านั้น ในกรณีที่โบนัสที่ท่านได้รับต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว ทางเราจะไม่สามารถปรับโบนัสใดๆ เข้าสู่บัญชีผู้เล่นของท่านได้

7. ในกรณีที่มีการยกเลิกโบนัส / หรือลบโบนัสออก เนื่องจากผู้เล่นไม่สามารถทำยอดเทิร์นโอเวอร์ให้ครบตามเงื่อนไขได้ จำนวนโบนัสที่ได้รับ และเงินชนะเดิมพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะถูกดึงกลับก่อน อนุญาตให้มีการถอนเงินจากบัญชีผู้เล่น ซึ่งจำนวนโบนัสและเงินชนะเดิมพันที่กล่าวถึงจะคิดเป็นจำนวนเดิมพันก้อนแรก ที่วางหลังจากได้รับโบนัสเสมอ

8. ในบางส่วนของการพิจารณา ท่านอาจถูกร้องขอให้แสดงบัตรประชาชน ซี่งท่านจะต้องทำการแสดงให้ทันภายในเวลาที่กำหนด ซี่งหากท่านไม่สามารถนำมาแสดงได้ เราจะถือว่าท่านยอมสละสิทธิ์ในโบนัสหรือรางวัลนั้นๆ หรือยอดคงเหลือที่มีอยู่ในบัญชีผู้เล่น

9. ท่านจะต้องให้ข้อมูลอันเป็นที่อยู่ของท่านให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันในตอนที่ท่านทำการเปิดบัญชีผู้เล่นกับเรา และหากท่านละเลยในการใช้ข้อมูลที่เป็นจริง ท่านมีสิทธิ์โดนพิจารณาให้สละสิทธิ์ในการรับโบนัสจากทางเราได้

10. ท่านต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น หรือเป็นผู้ที่มีอายุอันเป็นวัยที่บรรลุนิติภาวะ ในการเป็นผู้วางเดิมพันหรือเป็นผู้เข้าร่วมในโปรโมชั่นที่ทางเราได้จัดขึ้น ผู้ที่อายุไม่ถึงตามกำหนดแต่เข้าร่วมกิจกรรม เราจะถือว่าทุกกิจกรรมของท่านเป็นโมฆะ ทางเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกขอดูเอกสารที่ระบุอายุของท่านได้ทุกเวลา ซึ่งท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความมีตัวตนและอายุของท่าน โดยเอกสารอันเป็นที่ยอมรับได้แก่ บัตรประชาชน หรือ พาสพอร์ต ที่มีรูปภาพเท่านั้น

11. โปรโมชั่นที่ถูกจัดขึ้นมีข้อจำกัด สามารถให้ได้เพียงหนึ่งครั้ง ต่อหนึ่งคน / หนึ่งบัญชีผู้เล่น / หนึ่งครอบครัว / ที่อยู่ที่มีการลงทะเบียนถูกต้อง / อีเมล / เบอร์โทร / บัญชีฝาก-ถอนเงิน / ไอพีแอดเดรส / คอมพิวเตอร์ (ใช้ในโรงเรียน ห้องสมุดสาธารณะ ที่ทำงาน ตัวเดียวกัน) หากมีการละเมิดและตรวจสอบพบในภายหลัง ทางเรามีสิทธิ์ขาดในการยกเลิกโบนัสและดึงเงินโบนัสกลับตามที่ได้ให้กับท่าน หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว

12. ในช่วงเวลาที่มีการจัดโปรโมชั่น ทางเราจะได้มีการเข้มงวดกับบุคคลที่มีหลายบัญชีผู้เล่นเพื่อใช้ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น ซึ่งเป็นสิทธิ์ขาดของเราที่จะปฎิเสธการให้เข้าร่วมโปรโมชั่นกับท่าน หรือกลุ่มบุคคลนั้นๆ และหากทางเว็บไซต์มีเหตุสงสัยว่าบุคคลที่ขอเข้าร่วมโปรโมชั่นเป็นผู้มีลักษณะ ที่ไม่โปร่งใส มีหลายบัญชีผู้เล่นดังกล่าวมา ให้มีสิทธิ์ตอบปฏิเสธการเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ทันที โดยให้สิทธิ์การพิจารณาและตัดสินใจขึ้นอยู่กับทางเราแต่เพียงผู้เดียว

13. โปรโมชั่นนี้ได้จัดไว้เพื่อผู้เล่นที่มีความเป็นนักเล่นเพื่อความสนุก สนานเท่านั้น หากทางทีมตรวจสอบของเรามีสิ่งอันชวนให้เชื่อว่าท่านเข้าร่วมกิจกรรมอันให้ เป็นไปเพื่อการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อย่างตั้งใจโจ่งแจ้ง ทางเรามีสิทธิ์ขาดในการดึงเงินโบนัสกลับและเงินชนะเดิมพันได้ทันที

14. รายการฝากเงินที่ได้รับการยืนยันและตรวจสอบแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น หรือกิจกรรมต่างๆ

15. ทางเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือระงับโปรโมชั่นในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น ท่านยอมรับได้ว่าให้ทางเราใช้ชื่อของท่าน ความชอบ และรูปภาพในเว็บไซต์ และในการทำโปรโมชั่นโฆษณาโดยในนามของเรา โดยท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทน และท่านจะไม่ทำการฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้นกับเราอันเกี่ยวข้องในเรื่องนี้

17. พนักงานและญาติ รวมถึงพันธมิตร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเรา ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและโปรโมชั่นที่ทางบริษัทได้จัดขึ้น ซึ่งความหมายของคำว่า “ญาติ” ให้รวมดังต่อไปนี้ คู่ครอง หุ้นส่วน พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ลูกหลาน ซึ่งนโยบายนี้ให้มีผลกับผู้ที่เคยร่วมงานหรือทำงานให้กับทางเราในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา นับจากวันที่เอกสารการเลิกปฎิบัติงานได้กล่าวไว้

18. การตัดสินของทางเราอันเกี่ยวกับโปรโมชั่น การเข้าร่วม หรือการให้รางวัลให้ถือเอาการตัดสินใจเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถต่อรองได้

19. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ไม่เห็นด้วยในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโปรโมชั่น ทุกเหตการณ์อันเกิดขึ้นในระหว่างที่จากการร่วมกิจกรรม การให้โบนัสหรือรางวัล ให้ผู้เล่นรับฟังคำตัดสินจากทางเรา และถือเป็นที่สิ้นสุดแต่เพียงเท่านั้น ไม่สามารถนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สามได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำสื่อในรูปแบบใดก็ตาม

20. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และโปรโมชั่นของเราทุกท่านเห็นด้วย และปฎิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SAWASDEE888 ทุกประการ ตามที่ได้เขียนไว้ในหน้านี้ หรือในหน้าเว็บไซต์